Novosti

Podjela plavih i žutih spremnika na Drežniku

Ovaj tjedan Čistoća Karlovac dijeli plave i žute spremnike na Drežniku.