Novosti

Otvoreno reciklažno dvorište Mala Švarča (video)

By 10/10/2019 October 16th, 2019 No Comments

Uz postojeće Reciklažno dvorište na Ilovcu, od 1. listopada službeno s radom je započelo i Reciklažno dvorište na Maloj Švarči u Ulici dr. Slavka Rozgaja 5a.

Reciklažno dvorište je opremljeno za skladištenje i zbrinjavanje 48 vrsta otpada, od čega i 22 vrste opasnog otpada. Građani tako mogu besplatno predati neopasni otpad poput papira, kartona, stiropora, guma, obojenih metala, jestivih ulja, deterdžente, tekstil i drugo, ali i opasni otpad – boje i lakove, baterije, akumulatore, medicinski otpad, otapala, kiseline, lužine, električnu i elektroničku opremu…

Reciklažno dvorište na Maloj Švarči prilagođeno i je osobama sa slabim ili bez vida, tako što je od ulaza do prihvatne kućice na kojoj se nalazi taktilna ploča s orijentacijskim planom dvorišta, postavljena taktilna staza.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Mala Švarča isto je kao i Reciklažnog dvorišta na Ilovcu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom otvoreno je od 7 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati. Subotom će također raditi i to od 7 do 15 sati.

Reciklažno dvorište Mala Švarča izgrađeno je u okviru projekta ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Karlovca’ koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna kuna, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1,3 mil. kuna što predstavlja 85 posto ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Reciklažno dvorište EU