DogađanjaNovosti

Održane radionice u 3 škole

Nakon male pauze nastavili smo s radionicama po osnovnim školama te su 17.12.2019. o ponovnoj uporabi predmeta učili učenici OŠ Skakavac, OŠ Švarča i OŠ Braća Seljan.