Edukacija

Od recikliranih plastičnih boca nastaje sirovina za proizvodnju odjeće, igračaka….

Recikliranjem plastičnih boca nastaje sirovina koja se može koristiti za proizvodnju odjeće, vreća za spavanje, igračaka i različitog uredskog materijala. Primjerice, 15 recikliranih plastičnih boca potrebno je da bi se napravila 1 jakna.
Recikliranjem plastike čuvamo i štitimo prirodne resurse (nafta, plin) koji se upotrebljavaju u njezinoj proizvodnji te tako pomažemo očuvanju okoliša.
Odvajajte plastiku – koristite žute spremnike ili reciklažna dvorišta.
Pametno odloži #BoljiKarlovac složi