Novosti

Od 22. studenog postepeno uklanjanje spremnika za tekstilni otpad

… Iz Čistoće napominju kako građani neće ostati bez mogućnosti odlaganja otpadnog tekstila budući ga mogu bez naknade odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči. 

U srpnju 2017. godine Čistoća d.o.o. Karlovac postavila je u gradskim četvrtima na 20 lokacija (zelenih otoka), spremnike za odlaganje otpadnog tekstila. Uslijed protoka vremena, a više zbog oštećenja izazvanih ljudskom aktivnošću, (što je posebno kulminiralo zadnji nekoliko mjeseci), danas veći dio tih spremnika svojim izgledom ne doprinosi lijepoj slici većine lokacija na kojima su postavljeni, već upravo suprotno, navode u Čistoći d.o.o. Karlovac.

Već duže vrijeme spremnici za tekstil učestalo trpe oštećenja u vidu provale vrata, a otpadni tekstil razbacan je okolo spremnika. Čistoća je višekratno popravljala i popravlja spremnike za tekstil, mijenjala lokote na vratima spremnika, međutim sve to, uključujući i redovito pražnjenje spremnika, kao i učestalo čišćenje okoliša oko njih ne dovodi do zadovoljavajućeg pomaka. Spremnici se i dalje oštećuju, a tekstil razbacuje okolo spremnika.

Kako ističu u Čistoći, i sami građani često ukazuju na oštećene spremnike za tekstilni otpad i ostavljeni nered okolo njih, kao i na neodgovorne sugrađane koji neovlašteno otvaraju spremnike, probiru po njima otpadni tekstil te ga ostave razbacanog okolo spremnika. Zbog takve situacije građani sve češće i sami predlažu uklanjanje spremnika sa postojećih lokacija.

S obzirom  na sve navedeno, kao i na činjenicu da javna usluga sakupljanja komunalnog otpada ne obuhvaća sakupljanje tekstilnog otpada kod korisnika usluge, kao ni na javnim površinama, Čistoća d.o.o. Karlovac će započeti s postepenim uklanjanjem spremnike za otpadni tekstil: na početku s lokacija koje su najkritičnije, odnosno onih spremnika koji su najčešće izloženi gore navedenim situacijama.

Iz Čistoće napominju kako građani neće ostati bez mogućnosti odlaganja otpadnog tekstila budući ga mogu bez naknade odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči. Podsjećaju na radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati.

Planirani početak postepenog uklanjanja spremnika za otpadni tekstil je 22. studeni o.g.