DogađanjaNovosti

O kompostiranju u GČ Novi Centar i MO Borlin

28. studenog održane su dvije mini tribine na temu kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada. u MO Borlin i GČ Novi Centar.