DogađanjaNovosti

Mini tribine u MO Šišljavić i MO Rečica

12. prosinca održane su dvije mini tribine, za mještane MO Šišljavić i MO Rečica. Tema tribina bila je kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada.