DogađanjaNovosti

Mini tribine u MO Ladvenjak i MO Tušilović

04. prosinca 2019. održane su mini tribine za mještane MO Ladvenjak i MO Tušilović na temu kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada.