DogađanjaNovosti

Mini tribine u MO Gornje Mekušje i MO Logorište

21. studenog održane su dvije mini tribine na temu kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. Tribine su održane u MO Gornje Mekušje i MO Logorište.