Događanja

Mini tribine u GČ Grabrik i GČ Mostanje

03. listopada 2019. održane su 2 mini tribine, i to za mještane GČ Grabrik i GČ Mostanje. Tema tribine bilo je odgovorno postupanje s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, kućno kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada i ponovna uporaba predmeta.