Događanja

Mini tribina u GČ Gaza i GČ Zvijezda

By 23/09/2019 October 11th, 2019 No Comments

12. rujna 2019. godine održane su 2 mini tribine; jedna za stanovnike GČ Gaza u 17:30 i jedna za stanovnike GČ Zvijezda u 18:30. Tribine su održali predstavnici udruge Carpe Diem, a tema tribina bila je odgovorno postupanje s otpadom s osvrtom na recikliranje, kompostiranje, ponovnu uporabu predmeta i sprečavanje nastanka otpada.