Edukacija

Kako napraviti kompost?

Kompostiranje nije složeni postupak, ali ipak postoje neka pravila. U nastavku pročitajte što se može, a što ne može kompostirati.

Može se kompostirati: kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja, ostaci kruha, listovi salate, blite, kelja…; vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća…; ostali bio-otpad (kora drveta, dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice…)

Ne može se kompostirati: ostaci kuhane hrane, mesa, ribe, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti, obojeno i lakirano drvo, pepeo, papir, staklo, tekstil…

Više na uputa na:  http://pametnoodlozi.eu/wp-content/uploads/2019/05/KucnoKompostiranje-letak.pdf