Novosti

Edukacijske radionice u PŠ Vukmanić i DV Rakovac

14. listopada održali smo dvije edukacijske radionice: s djecom 1.-4. razreda PŠ Vukmanić teta Petra učila je o kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, a s djecom DV Rakovac teta Anamarija o kućnom kompostiranju.