Novosti

Čistoća nabavila novo specijalno komunalno vozilo – dvokomorac

By 18/02/2022 March 8th, 2022 No Comments

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac uspješno je prijavila projekt nabave specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni za odvojeno prikupljanje i prijevoz reciklabilnog otpada u sklopu projekata koji se financiraju iz EU strukturnih i investicijskih fondova kroz  Operativni program  Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014-2020.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sufinanciranja nabave predmetnog komunalnog  vozila sklopljen je između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela 2 i Čistoće d.o.o. Karlovac dana 03. 03. 2021. godine.

Ugovorom je definirana maksimalna ukupna vrijednost projekta: 1.861.517,81 kn bez PDV-a, te maksimalni iznos sufinanciranja projekta: 1.480.000,00 kn bez PDV-a (bespovratna sredstva), dok Čistoća sudjeluje u projektu vlastitim sredstvima u maksimalnom iznosu od 381.517,81 kn (bez PDV-a). Konačni iznos bespovratnih sredstava utvrditi će se nakon revizije stvarnih prihvatljivih troškova od strane nadležnih Posredničkih  tijela.

ČISTOĆA d.o.o. Karlovac provela je otvoreni postupak javne nabave komunalnog vozila, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ( NN RH 120/2016) te je kao najpovoljniji ponuditelj odabran O-K-TEH d.o.o. iz Zagreba.

Prednost ovog vozila je da može u isto vrijeme sakupljati i prevoziti  dvije različite vrste otpada,  u našem slučaju plastiku i papir te tako značajno smanjiti operativne troškove sakupljanja reciklabilnog otpada u odnosu na vozilo sa jednom komorom.

Više o Projektu OVDJE